Sistemi menadžmenta

PRO TENT Sistemi menadžmenta

PRO TENT ima sertifikovane sisteme menadžmenta po međunarodnim standardima:
ISO 9001:2008 Sistemi menadžmenta kvalitetom
ISO 14001:2004 Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine
OHSAS 18001:2007 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
Navedeni sistemi menadžmenta su objedinjeni u integrisani sistem (IMS) a opredeljenost rukovodstva za njihovu primenu, održavanjei i poboljšavanje je iskazana kroz

 

                                            

ISO 9001:2008                                                   SRPS ISO 14001:2005
SRPS OHSAS 18001:2008

 

PRO TENT raspolaže akreditovanom laboratorijom  za ispitivanje ventila sigurnosti i posuda pod pritiskom u skladu sa standardom


SRPS ISO/IEC 17025:2006
Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje